ehitamine 01.detsember 2020

Tõestatud toimivusega intelligentne auru- ja õhutõke pro clima INTELLO® (PLUS)

Üle 40 aasta tagasi ei teatud aurutõkete vajalikkusest midagi ja neid ka ei kasutatud. Peale teaduslikke uuringuid asuti 1980ndatel kasutama aurutõkkena õhukesi aurutõkestavaid kilesid ehk aurutõkkekilesid, et kaitsta pehmeid ehitusvillasid difusiooni teel liikuva siseruumide niiskuse eest. Enne leiutati pehmed ehitusvillad ja peale seda asuti neid kaitsma aurutõketega.

Tänapäeval on ehitusturul väga palju erinevate tehniliste omadustega aurutõkkeid, milles orienteerumine on keeruline nii arhitektidele, inseneridele, projekteerijatele, ehitajatele kui ka lõpptarbijatele. Seetõttu on oluline pöörata tähelepanu toote tehnilistele andmetele ning uurida lähemalt, kas ehitustoote standardist eristuvad toimivused on sõltumatult tõendatud.

Standard EN, ETA, CE-märgis
Ehitustoodete tehniliste andmete analüüsil tuleb järgida mitut instrumenti – nii vastavat standardit EN kui ka Euroopa tehnilist hinnangut (ETA – European technical assessment). Kui aurutõke vastab ainult standardile EN 13984, siis on see ehitustoode tunnustatud kui konstantse veeauru tõkestava aurutõkkena ja kinnitatakse selle materjali vananemiskindlust. Sellisel juhul ei ole võimalik sellele tootele lisada toimivusomadusi, mida standardiga EN13984 kinnitada ei saa. Näiteks: standardiga EN ISO 12572 veeauru läbilaskvuse tehnilised näitajad peavad olema mõõdetud vanandamata ja vanandatud kujul. Selleks, et aurutõkke tehnilised andmed ja reklaamitud toimivus oleksid vastavuses ehitustootele esitatud nõuetega, on vaja neid tehnilisi omadusi sõltumatult tõendada.Kõik müüdavad aurutõkked omavad CE-märgist vastavalt standardile EN 13984. CE-märgis väljastatakse standardile vastavuse alusel, aga kahjuks ei ole see alati reklaamitava toimivuse tõestus. Need on lihtsalt konstantse veeauru läbilaskvusega aurutõkked olenemata, mida toote kohta reklaamitakse. Tänaseks päevaks on erisusteks lahendus olemas ja selleks on vaja koostada ehitustoote kohta keerukas Euroopa tehniline hinnang (ETA – European technical assessment). Mõlemal juhul on ehitustootel CE-märgis, aga vaid ühel juhul vastab ehitustoode tõendatud erilisele ja tõesele toimivusele.

Standard EN 13984 (Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Plastikust ja kummist aurutõkkematerjalid. Definitsioonid ja omadused) on mõnes mõttes ajale jalgu jäänud ja vajaks ajakohastamist, sest tunnustatakse ainult ehitustooteid konstantse veeauru tõkestava aurutõkkena ja kinnitatakse nende materjalide vananemiskindlust.

Näiteks:

Intelligentse auru- ja õhutõkke pro clima INTELLO (PLUS) veeauru läbilaskvus ehk sd-väärtus on 0,25–25 m. Standardi kohaselt mõõdetakse veeauru läbilaskvust vastavalt standardile EN 1931 ja selle vananemiskindlust vastavalt standardile EN 1296. Seejuures on ainult üks mõõtmisvahemik +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 75% juures. INTELLO (PLUS) sd-väärtus on 14 m vastavalt standardile EN 1931 ja ka vananemiskindel vastavalt standardile EN 1296. Niiskusmuutlikku sd-väärtust standard EN 13984 tegelikult ei tunnista ega kinnita selle toimivuse vananemiskindlust.

Sama kehtib ka veeauru läbilaskvust mõõtva standardiga EN ISO 12572, mis mõõdistab niiskusmuutliku aurutõkke INTELLO(PLUS) sd-väärtuse vahemiku 0,25–25 m, aga ei kinnita selle toimivuse vananemiskindlust. Selline olukord oli võimalik kuni 28.11.2019.

Aurutõkke toimivuse vananemiskindlus peab olema tõendatud!

Pro Clima tõendatud aurutõke
Moll Bauökologische Produkte GmbH (Saksamaa) on olnud ainukene tootja, kes tegeles oma ehitustoote intelligentse auru- ja õhutõkke pro clima INTELLO(PLUS) niiskusmuutliku veeauru läbilaskvuse ehitusfüüsikalise ajas kestvuse tõendamisega üle seitsme aasta! Kuigi pro clima INTELLO(PLUS) on ehitusturul juba 2004. aastast, õnnestus DiBt (Deutsches Institut für Bautechnik) teadlastel välja töötada 15 aastat hiljem eriti keerukas ja standardist EN 13984 karmim testmeetod, et sõltumatult tõestada niiskusmuutliku veeaurutakistusega aurutõkke toimivus ja toimivuse vananemiskindlus.

28.11.2019 väljastati pro clima auru- ja õhutõkkele INTELLO(PLUS) Euroopa tehniline hinnang numbriga ETA-18/1146, mis on esimene ja seni ainukene auru- ja õhutõkete Euroopa tehniline hinnang. Kuidas iganes reklaamida veeauru läbilaskvust ehk sd-väärtust vastavalt standardile EN ISO 12572, siis selle vananemiskindlust on võimalik sõltumatult tõestada ja vastavad tehnilised näitajad on INTELLO(PLUS) toimivusdeklaratsioonil (DoP) ka välja toodud. Need on väga olulised näitajad ehitusega seotud osapooltele kinnitusena ehitustoote toimivuse kohta ja oluline toimivuse kinnitus ehitise eeldatava eluea tõendamiseks.

Aurutõkke tagasikuivamise võime toimib, kui suhtelise õhuniiskuse 70% juures on sd-väärtus 1,5–2,5 m.

Teada tuntud on, et talvel on difusioonisuund seest välja ja suvel on see vastupidi, väljast sisse. Suvine difusioonisuund on üks kasutatavamaid omadusi aurutõkete reklaamimisel, mis ei pruugigi alati toimida lubatult nii heas kui ka halvas mõttes ja seda veel ajas kestvalt. Juba enne pro clima INTELLO(PLUS) toimivuse testmeetodite väljatöötamist kinnitati, selleks et tagada aurutõkke tagasikuivamise võime ja kuivad konstruktsioonid on oluline sd-väärtus 70% suhtelise õhuniiskuse juures – Hydrosafe-väärtus. Kui 70% suhtelise õhuniiskuse juures on sd-väärtus üle 2,5 m, siis on aurutõke liialt veeauru tõkestav ja tagasikuivamise võime on olematu. Kui sd-väärtus 70% suhtelise õhuniiskuse juures on alla 1,5 m, siis see olukord on liialt veeauru läbilaskev, mis talvel tekitab konstruktsiooni niiskumisi ja on niiskustehniliselt väga riskantne lahendus. See on oluline niiskusfüüsikaline näitaja ja ka põhjus, miks ei tohi Hydrosafe-väärtusega alla 1,5 m kasutada niisketes ruumides välispiirete aurutõkkena. Peale pikaajalist testimist on pro clima INTELLO PLUS alates 13.11.2020 lubatud kasutada ka Norra vannitubades ja sellele on väljastatud SINTEF sertifikaat TG 20557.

Niisiis, ehitusfüüsikaliselt toimib aurutõkke tagasikuivamise võime ainult siis, kui suhtelise õhuniiskuse 70% juures on sd-väärtus 1,5–2,5 m. INTELLO(PLUS) Hydrosafe-väärtus on 2 m vastavalt standardile DIN 68800-2 või tõendatud Euroopa tehnilise hinnanguga. See on ehitusfüüsikaline näitaja, mis kaitseb ehituskonstruktsioone niiskuskahjustuste eest.

Aurutõke ei ole koheselt õhutõke
Levinud on aurutõkke kasutamine õhutõkkena. See ei ole korrektne, kui aurutõke ja selle süsteem ei ole läbinud õhupidavuse testimist vastavalt standardile EN 12114. Õhupidavus on hoone kvaliteedinäitaja ja ehitustoote sellekohased tehnilised andmed üliolulised insenerile, kes peab andma hinnangu ehitustoote kvaliteedile ja selle süsteemi õhupidavusele! Vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule (ETA-18/1146) on pro clima INTELLO ja INTELLO PLUS sõltumatult mõõdetud õhupidavus 0,0095 m³/(m²·h·50Pa).

Üksiku ehitustootega ei ole võimalik teostada nõuetele vastavat õhupidavuskihti. Selleks on vaja ühe tootja ehitustoodete terviklahendust ja kokkusobivat õhupidavussüsteemi: kangaid, ehitusteipe, ühendusteipe, ühendusliime, krunte, mansette jne. Süsteemid ja nende lahendused tagavad nii eeldatava kasutusea kui ka tootjapoolse süsteemigarantii. Kõigi toodete liimained peavad olema ajas kestvad ja vastama vananemiskindluse standardile DIN 4108-11. Vastavus Saksamaa standardile DIN 4108-11 on hetkel ainuke näitaja, mis võimaldab olla kindel ehitustootes kasutatava liimaine vananemiskindluses.

Darmstadti passiivmaja instituut on kontrollinud pro clima INTELLO PLUS süsteemi õhupidavust koos ehitusteibi TESCON VANA ja ühendusliimi ORCON F. Saadud kontrolli näitajaks kinnitati 0,00 (±0,002) m³/(m²·h·50Pa). See on kindel eelis teiste toodete ees ja veatu teostuse korral on võimalik saavutada õhulekkearvuks(q50) 0,00 m³/(h·m²).

Toimivusdeklaratsioonid (DoP) on piiratud andmetega, mis ei ole alati piisav kvaliteetse ehitustoote omaduste hindamiseks ja tõendamiseks. Parimate ja oluliste otsuste tegemisel on vajalik sertifikaatide põhjalik tundmine, milles on ehitusfüüsikalisi ja muid (nt paigaldamiseks) olulisi tehnilisi andmeid. Sellest tuleneb ka kvaliteetse ehitustoote mõnevõrra kallim hind, mille omadusi kinnitavad ja toetavad ainult konkreetsele ehitustootele omistatud sõltumatute instituutide (teavitatud asutuste) sertifikaadid.

Lisaks on oluline märkida, et auru- ja õhutõket ei nimetataks membraaniks. Küll on aurutõketel ajas kestvad membraanid, mis toimivad sõltuvalt õhuniiskusest (veeauru läbilaskvad või tõkestavad). Kas eesti keeles ja füüsikaliselt on korrektne rääkida membraaniga membraan või membraan membraaniga? Pigem on korrektne ja kõigile ehitusega seotud osapooltele arusaadav auru- ja õhutõke või membraaniga auru- ja õhutõke, kui selle ehitustoote toimivus on sõltumatult tõestatud.

Eespool kirjapandu on lühikokkuvõte olulisest, mida peab jälgima kvaliteetsete auru- ja õhutõkete valimisel.

TERVEMAJA OÜ

Kasulikud artiklid

Tervemaja OÜ

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A 50107 Tartu, Eesti

Tallinna esindus

tallinn@tervemaja.ee
Kadaka tee 2, Tallinn
+372 6002 550
+372 5193 8197
Avatud: E-R 8.00-16.00

Tartu esindus

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A, Tartu
+372 7405 509
+372 5650 9709
Avatud: E-R 9.00-17.00
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

${i18n('all_posts')}

ehitamine

kasulikku

uudis