kasulikku 03.november 2023

Mis on õhupidavus ja "õhutihedus"?

Õhupidavus

Õhupidavus on ehitusfüüsikaline näitaja, mis iseloomustab piirdetarindite õhuinfiltratsiooni ehk õhulekete õhu hulga kogust. Õhupidavus tuli kasutusele 2007.a seadusega “Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”, mis hakkas kehtima alates 01.01.2008. a.

Õhupidavuse mõõtühikud:
q50 – õhulekkearv m³/(h·m²). Kuni 31.12.2018 ei tohtinud õhulekkearv ületada ≤ 1 m³/(h·m²). Alates 01.01.2019.a. Hoone energiatõhususe miinimumnõuded (al. 01.01.2019.) : § 12. Välispiirde nõuded. (3) Hoone välispiirde tegelik keskmine õhulekkearv ei tohi ületada energiaarvutuses kasutatud väärtust. Hoone välispiirde tegelik keskmine õhulekkearv tõendatakse sõltumatu eksperdi poolt läbi viidud mõõtmisega või deklareerimismeetodiga.
n50 – õhuvahetuskordsus 1/h. Passiivmaja standardile vastavalt on lubatud  ≤ 0,6 1/h.
Alusdokumendid:  Hoone energiatõhususe miinimumnõuded(kuni 31.12.2018.a)” ,  Hoone energiatõhususe miinimumnõuded (al. 01.01.2019.) ,  “LIGINULLENERGIA ELUHOONED
VÄIKEMAJAD”, “LIGINULLENERGIA ELUHOONED RIDA- JA KORTERELAMUD” ja  Passiivmaja instituut

Võõrkeeltes:
(Building) air tightness– inglise keeles
Luftdichtheit – saksa keeles
Воздухонепроницаемость – vene keeles

NB! Eksperdid kasutavad õhupidavuse tagamiseks ainult ajas kestvaid õhupidavustooteid. Õhutõkkena kasutatavad ehitusmaterjalid peavad vastama standardile EN 12114 ( Thermal performance of buildings – Air permeability of building components and building elements – Laboratory test method.) Ajas kestvateks õhupidavustoodeteks loetakse elueaga alates 50 aastast ja vastavad standarditele DIN 4108-7, SIA 180, ÖNORM B 8110-2 ja ehitusteipide/liimainete vananemiskindel toimivus on tõestatud vastavalt Saksamaa standardile DIN 4108-11.

“Õhutihedus”

Tihedus, kui selline on füüsikaline suurus, mis näitab aine massi ruumalaühikus. Seda tähistatakse reeglina sümboliga ρ ning mõõdetakse ühikutes kg/m³ või g/cm³.

Õhu tihedus ρ= 1,29 kg/m³ (temperatuuril 0 °C ja rõhul 760 mmHg)

Võõrkeeltes:
Air density– inglise keeles
Luftdichte – saksa keeles
Плотность воздуха – vene keeles

NB! Õhutihedus, tuuletihedus jne termineid ametlikus eesti keeles ei ole. Näiteks katuste puhul on ülioluline veepidavus (vee-/vihmakindlus), tuulepidavus ja ka õhupidavus, aga mitte “veetihedus”, “tuuletihedus” või “õhutihedus”. Konstruktsioonide puhul mõõdetakse nende helipidavust või arvutatakse soojapidavust, aga kindlasti mitte ei mõõdeta “helitihedust” ja ei arvutata “soojatihedust”. 

RÄÄGIME, KIRJUTAME JA PAKUME TOOTEID EESTI KEELES!

Kasulikud artiklid

Tervemaja OÜ

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A 50107 Tartu, Eesti

Tallinna esindus

tallinn@tervemaja.ee
Kadaka tee 2, Tallinn
+372 6002 550
+372 5193 8197
Avatud: E-R 8.00-16.00

Tartu esindus

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A, Tartu
+372 7405 509
+372 5650 9709
Avatud: E-R 9.00-17.00
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

${i18n('all_posts')}

ehitamine

kasulikku

uudis