ehitamine 01.august 2018

Miks on ülioluline ehitusteipide sertifitseerimine?

Ehitiste õhupidavus on maailmas muutunud oluliseks tänu rahvusvahelisele passiivmajastandardile ja ka hoonetele esitatavate nõuete karmistumisele. Õhupidavuse ja tuulepidavuse saavutamiseks on vajalikud tihendamiseks mõeldud komponendid: ehitusteibid, liimmassid, mansetid jne. Üldjuhul kasutatakse neid tooteid ehitatava või renoveeritava hoone konstruktsioonis, mille toimivust on hiljem võimatu visuaalselt kontrollida. Arvestama peab, et õhupidavustooted mõjutavad kandekonstruktsiooni ajas püsivust ja seda väga oluliselt. Täpsemalt, kandekonstruktsioonide eeldatavaks elueaks on ehitusseadusega ettenähtud vähemalt 50 aastat, seetõttu  peavad ka kandekonstruktsiooni toimivust mõjutavad ehitustooted olema ajas kestvad vähemalt 50 aastat ehk vananemiskindlad. Ehituses kasutatavaid vananemiskindlaid õhupidavustooteid on vähe ja maksavad võrreldes tavatoodetega tunduvalt rohkem. Arvatakse, et vananemiskindlad ja kvaliteetsed õhupidavustooted on liiga kallid. Aga, miks nad on kallimad?

VANANEMISKINDLUSE TAGAB KÕRGKVALITEEDILINE TOORAINE JA SERTIFITSEERIMINE

Õhupidavustoodete üks peamine ja väga oluline omadus on vananemiskindlus ja sellest saavad aru kõik ehitamisel osalevad osapooled.
KVALITEET JA HIND – toote kvaliteeti ja hinda mõjutab liimaines kasutatav tooraine, mis on akrülaadi või butüülkautšuki baasil. Näiteks, maailmas tunnustatud kaubamärk pro clima® kasutab liimainetes ( VTT – raport ) kõrgkvaliteedilist toorainet ja seda puhtal kujul, et tagada toodete vananemiskindlus ja toodete ajas kestev usaldusväärsus. Soodsamate toorainete ja/või vaikude lisamine, aga vähendavad tunduvalt vananemiskindlust. Õhu- ja tuulepidavustooted peavad olema vananemiskindlad ja siin ei saa teha allahindlust või loobuda vastutusest!

SERTIFITSEERIMINE – kõik eelpool toodu ja palju muid tehnilisi omadusi, millele ehitustoode peab vastama, on vaja tõestada ja dokumenteerida ehk sertifitseerida. Sertifitseerimine on väga kulukas protseduur, aga see on väga oluline teave ehitusteipidest, millest parima kvaliteediga ehitise ehitamisel lähtuvad arhitektid, järelvalve, ehitaja. Tootja ei ole sõltumatu ja ei saa toimivust kinnitada, aga küll deklareerida teavitatud (sõltumatu) asutuse mõõdistatud tehnilisi andmeid. Teatavatel juhtudel võib tootja ise oma toodet ainult hinnata, kuid muudel juhtudel peab endale abiks kutsuma vastavuse hindamise organisatsiooni (ehk teavitatud asutuse).
Selleks, et ehitis vastaks Eesti heale ehitustavale ehk rahvusvaheliselt kasutatavale sõnastusele parimat võimalikku tehnikat kasutades (lüh. PVT), ei saa eelpool nimetatuid punkte eirata, kui võetakse vastutus tellija ees. Kvaliteettoodete tootjad on huvitatud, et nende tooted vastaksid lubatule. Nt. pro clima® sertifikaadid  tõestavad.

SERTIFITSEERIMINE
Väga palju kasutatakse võrkturunduse (püramiidskeemi) põhimõttele reklaamsõnastust, et väidetavalt on sertifitseerimata tooted kvaliteetsemad kui kallimad ehitustooted, aga tegelikult ei vasta see päriselt tõele.  Kui toode ei ole sertifitseeritud, siis ei ole ka kinnitust ehitustoote toimivuse ja omaduste kohta ehk turustatav toode ei ole ehitustoode ja seda ei tohi kasutada. Valikuid lihtsustab Saksamaal kehtiv standard DIN-4108-7, mis sai täiendust oktoobris 2017. aastal täiendatud standardiga DIN 4108-11:2018-11 (Thermal insulation and energy economy in buildings – Part 11: Minimum requirements to the durability of bond strength with adhesive tapes and adhesive masses for the establishment of airtight layers). See määras kindlaks vananemiskindluse testid ja tänasel päeval ei ole võimalik Saksamaal turustada teipe ehitusteipidena, kui see ei vasta standardile DIN 4108-11.
Eestis kasutatav ehitusteip ei tohiks olla madalama kvaliteedi nõuetega, kui seda on Saksamaa nõuded. Ehitusspetsialistid peavad jälgima, mis toimub Euroopa suurimas riigis Saksamaal ja Saksamaa on ka õhupidavuse “pioneerriik”.  Meie pro clima®  ehitusteibid vastavad DIN 4108-11.

Passiivamajas kasutatavad õhupidavustooted peavad olema sertifitseeritud passiivmaja komponendina. Vajalik sertifikaat on olemas süsteemidel pro clima® INTELLO (0,01 m³/hm²) ja pro clima® INTELLO PLUS (0,00 m³/hm²) kui ka mansettidel pro clima® KAFLEX, ROFLEX (0,20 m³/hm²) . See on ehitusspetsialistidele oluline sertifikaat ja väga vajalik informatsioon õhuläbilaskvuse kohta. Garantiide väljastamisel peab lähtuma sõltumatutel uuringutel nii nagu on seda teinud pro clima® teipide eeldatav eluiga on 100 aastat. Kinnituse aluseks on Kasseli ülikoolist tehtud vananemiskindluse uuring.

Tervemaja huvi on selgitada lisaks tehnilistele omadustele ka keemilisi omadusi, mis on ka väga oluline teema ehitustoodete ja antud juhul ehitusteipide seisukohast. Senini on pro clima® valikus olevad õhupidavustooted vastanud AgBB(Saksamaa) / ISO 16000 nõuetele. Alates 01.02.2019.hakkas kehtima uus standard EN 16516:2017 („Ehitustooted. Ohtlike ainete eraldumise hindamine. Ruumide siseõhku toimuva emissiooni määramine“), mis kohustab ehitustoodete tootjaid teostama vastavaid teste.  pro clima® on seda teinud juba pikki aastaid ja seda täiesti vabatahtlikult. Esialgu süütuna tunduv valik võib osutuda väga ohtlikuks hiljem hoone ohutuse mõttes. Inimese tervisele ohutut ehitustoodet on tänapäeval võimalik kontrollida ja seda on võimalik sõltumatute katseprotokollidega või sertifikaatidega tõestada!

NB! Kuna õhupidavustoodetel puudub Euroopa harmoniseeritud standard, siis ei ole mitte ühelgi ehitusteibil õigust kasutada CE-märgist! Vaatamata sellele on õhupidavustoode (ehitusteip, mastiks, mansett jne.) toode, mis peab vastama ehitustoodetele kehtestatud tõendamise nõuetele ( Toote nõuetele vastavuse seadus ). Kvaliteetsel ehitustootel, nagu on seda kvaliteetsed ehitusteibid, on olemas tootelehed koos ehitustoote pildi, tehniliste andmete, kasutuskohtade, paigaldustingimuste ja muu olulise infoga. Tooteleht on ehitustoote kvaliteedimärgis!

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti seisukoht on, et harmoniseeritud standardita ehitustootega peab kaasas olema teave selle omaduste ning kasutusala ja -viiside kohta, näiteks kasutus- ja paigaldusjuhend. Eestis peavad juhendid ja tootelehed olema eesti keeles. Samuti, kui antakse lubadusi ehitustoote toimivuse kohta, siis peab olema võimalus esitada ka vastavad sertifikaadid, katseprotokollid jms. Esitatavaid dokumente ei saa esitada suuliselt, vaid need on teavitatud (sõltumatute) asutuse poolt väljastatud ametlikud dokumendid.

Professionaalidele mõeldud ehitustoodete tootelehed:

  1. Ehitustoote nimetus
  2. Tooteleht. Informatsioon ehk tootja ehitustoote toimivuse vastutusala.
  3. Ehitustoote pilt. Ehitustoote pilt välistab vääriti kasutamise ja hilisema ehitustoote tuvastuse. Kõiki ehitustooteid peab ka sihipäraselt kasutama.
  4. Kasutusvaldkond. Ehitustoode peab olema kasutatud vastavalt tootejuhendile. Nt. sise- või välistingimustesse jne.
Erikäitlus. Nõuded aluspindadele, jne.

Tootja- ja/või Eesti vastutava ettevõtte kontaktid. Väga oluline info hilisemate pretensioonide tekkimisel

Ebakorrektse paigalduse või ehitustoote kvaliteedi tagajärjel on ehituskahjustuste kahju saaja lõpptarbija ehk tellija. Tellija ei saa kohtulikult kahjuhüvitist nõuda, kui ehitustoote dokumentatsioon on puudulik. Küll on vastutav ehitustoodet kasutanud ettevõtte. Ehitise projekt ei ole veel objekt, kui ehitustoodete valikud ei vasta eeldatavale ehitise elueale ehk vähemalt  50 aastat. Õhupidavustoodete tootelehed ja paigaldusjuhendid peavad vastama standardile DIN 4108-7 (Thermal insulation and energy economy in buildings – Part 7: Air tightness of buildings – Requirements, recommendations and examples for planning and performance). Standardis DIN 4108-7 on kirjas kõik oluline, mis puudutab õhupidavust, õhupidavustoodete valimist ja nende paigaldamine (punkt 7), nõuded aluspinnale (punkt 7.2) jne.

KUNA EESTIS PUUDUB ÕHUPIDAVUST PUUDUTAV STANDARD JA ON VAJA TAGADA ÕHUPIDAVUSE AJAS KESTEV KVALITEET, SIIS SOOVITAME:
  • VALIDA EHITUSTOODE, MIS VASTAB STANDARDILE DIN 4108-11 NÕUETELE
  • KONTROLLIDA EHITUSTOOTE PAIGALDUSJUHENDI VASTAVUST STANDARDI DIN 4108-7 NÕUETEGA
  • TEOSTADA NÕUETELE VASTAV ÕHUPIDAVUS VASTAVALT STANDARDI DIN 4108-7 KOHASELT
  • TEOSTADA ÕHKUPIDAVAD ÜHENDUSED VASTAVALT STANDARDI DIN 4108-7 KOHASELT.


Kasulikud artiklid

Tervemaja OÜ

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A 50107 Tartu, Eesti

Tallinna esindus

tallinn@tervemaja.ee
Kadaka tee 2, Tallinn
+372 6002 550
+372 5193 8197
Avatud: E-R 8.00-16.00

Tartu esindus

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A, Tartu
+372 7405 509
+372 5650 9709
Avatud: E-R 9.00-17.00
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

${i18n('all_posts')}

ehitamine

kasulikku

uudis