kasulikku 01.september 2017

Maailma esimene ja ainuke "hingav“ aurutõke – intelligentne süsteem pro clima® INTELLO® (PLUS)

Aurutõke on loodusliku (nn. puit, kanep tselluloos jne) või mineraalkiust (kivi, klaas jne) soojusisolatsiooni lahutamatu ja ülitähtis osa sisemise niiskuskaitse- ja õhutõkkekihina juhul, kui aurutõke on arvestatud ka õhutõkke kihiks. Ehitusfüüsikaliselt on vastuolus paigaldada kiulisi soojusisolatsiooni materjale ilma aurutõkketa või aurutõkke detailsete paigaldusjuhenditeta
Leidub neid, kes nimetavad sellist aurutõkketa ehituskonstruktsiooni senitundmatuks difuusseks ehk rahvakeeles “hingavaks“. Kuid see on vale! See ei ole lubatud konstruktsiooni niiskustehnilisest ega ka hoone energiasäästu seisukohast. Kõigest sellest tulenevalt ei vasta selline teostus ka kõige parematele ja headele ehitustavadele.

Hingavaid ehk difuusseid ehitusmaterjale ja –konstruktsioone soovivad nii arhitektid kui tellijad. Selleks on vajalikud spetsiaalsed ja kõrgema kvaliteediga aurutõkked. Aurutõketest on palju räägitud ja siiani oli niiskusmuutlikus ehk ka „hingavus“ standardiseerimata ja sellest tulenevalt puudus võimalus niiskusmuutlikust sertifitseerida.

Aasta 2016 läheb ajalukku, sest muutus ehitiste soojustamine ja „hingavate“ aurutõkete valik nii arhitektile, ehitusinsenerile, ehitajale kui ka tavakodanikule tunduvalt arusaadavamaks ning lihtsamaks. 26. jaanuaril 2016. a. väljastas Saksamaa Ehitustehnika Instituut (DiBt) ehitustehnilise vastavussertifikaadi nr. Z-9.1-853, mis on niiskusmuutlike („hingavate“) aurutõkete valdkonnas esimene ja väga ainulaadne. See on dokument, mis kinnitab pro clima® toodete INTELLO®(PLUS) vastavust väga rangele standardile DIN 68800-2, ajas kestvust ja ühtlasi võimaldab kasutada nimetust niiskusmuutlik („hingav“) aurutõke. See on ainuke sertifitseeritud niiskusmuutlik aurutõke, nii maailmas kui ka meil Eestis.

Sertifitseerimisest
Sertifitseerimine ei ole pelgalt dokument, vaid dokumendis on ka kindlaks määratud tootmisohje süsteem ja mehhanism. Antud dokumendis tähendab see seda, et sõltumatu toote (antud juhul aurutõkke) kontroll teostatakse kaks korda aastas ja koos sellega kontrollitakse ka vananemiskindlust. Teadaolevalt peavad kõikide ehitusmaterjalide eeldatav eluiga ja töökindlus olema vähemalt 50 aastat ja seda kontrollitakse kaks korda aastas. Kuna tegemist on aurutõkkes oleva membraaniga, siis peab ka membraan eeldatavalt toimima vähemalt 50 aastat. See on üks paljudest olulistest dokumendi punktidest.

Üldjuhul peavad aurutõkked olema läbinud toimingud vastavalt standardile EN 13984, et toote omadused vastaksid harmoniseeritud standardi nõuetele ehk CE-märgisele. Standard on küll mõeldud aurutõkete miinimum nõuetele, aga kahjuks ei tunne ja seega ei saa kinnitada aurutõkke niiskusmuutlikkust. Sellest tingituna presenteeritakse aurutõkete difusioonitakistust (sd-väärtust* (m)) vastavalt EN ISO 12572, mis võimaldab deklareerida minimaalset ja maksimaalset difusioonitakistust. Kahjuks ei ole ka see niiskustehniliselt  vajalik vahemik, kui soovitakse tõestada toote niiskustehnilist toimivust konstruktsiooni erinevates niiskusvoogudes ja niiskus situatsioonides. Momendil on selleks ainuke võimalus sertifitseerida niiskusmuutlik aurutõke vastavalt standardile DIN 68800-2.

Niiskusmuutlik aurutõke
Niiskusmuutlike aurutõkete membraanid peavad olema talvel aurutõkestavad ja suvel auru läbilaskvad (joonis. 1.). INTELLO®(PLUS) difusioonitakistuse (ISO 12 572) sd – väärtused* on 0,25 kuni üle 25m. 0,25m näitab nii nimetatult suvist tagasi kuivamist ja 25m talvist auru takistust, aga milline on INTELLO®(PLUS)-i või teiste aurutõkete sd – väärtuse* graafika või kui suur on sd-väärtus näiteks 70% juures?

Kaubamärk pro clima® toodete sd – väärtuste* graafikad on kogu aeg olnud avalikud, sest see on vajalik mõistmaks “hingavate” aurutõkete ehitusfüüsika reeglit 60/2 ja 70/1,5. See tähendab, et ruumiõhu keskmise niiskuse 60% juures peab hingava aurutõkke difusioonitakistuse sd-väärtus* olema üle 1,5m ja 70% juures peab sd-väärtus* olema üle 2m.

Auru- ja õhutõke INTELLO®(PLUS)
INTELLO®(PLUS) täidab selle reegli ja on toimiv. See ehitusfüüsika reegel ja INTELLO®(PLUS) kaitsevad ehituskonstruktsiooni talvise niiskusvoo eest ja suvisel ajal tagavad konstruktsiooni ehitusniiskuse väljakuivamise. DIN 68800-2 täiendas seda ehitusfüüsikalist reeglit: ruumiõhu keskmise niiskuse 70% juures peab sd – väärtus* olema vahemikus 1,5-2,5m (joonis.2.) ehk täiendati uue terminiga HYROSAFE-väärtusega. See tähendab, et 70% ruumiõhu keskmise niiskuse juures ei tohi olla aurutõkke sd –väärtus* alla 1,5m ja mitte üle 2,5m. Sd-väärtusega* alla 1,5m on konstruktsiooni märgumise oht ja sellega kaasnevad konstruktsiooni kahjustavad hallitused. Kui 70% juures on difusioonitakistus üle 2,5m, siis on auru tõkestus väga hea, aga niiskusmuutliku aurutõkke mõistes liialt aurutõkestav, et tagada suvine konstruktsioonist ehitusniiskuse väljakuivamine. .

INTELLO®(PLUS) täidab eelpool nimetatud standardi nõuded (Hydrosafe-väärtuse) ja kinnitab, et ta on kasutamiseks ka hoone niisketes ruumides. Kõiki teisi aurutõkkeid kasutades tuleb difusioonikindla väliskihiga puidust kandekonstruktsioone hallituse eest kaitsta puidukaitsevahenditega, aga INTELLO®(PLUS) kasutades seda nõuet ei ole.

Tunnustused
Välispiirete soojusläbivus on sõltuv õhupidavusest st. projekteeritud soojusisolatsiooni paksus toimib ainult õhkupidavalt ja tuultpidavalt. Õhupidavat õhu- ja tuuletõkkekihti on võimalik saavutada ainult teadliku planeerimise ja ehitustoodete süsteemidega. Viimase aja ehituse arengutega kasutatakse aurutõkkeid ka sisemise õhutõkke kihina. Aurutõke ei ole automaatselt õhutõke ja sellepärast peab olema tõendatud õhutõkke omaduste toimivus. See puudutab nii kangaid, kui ka plaatmaterjale. Aurutõkete kasutamiseks sisemise õhutõkkekihina on vaja läbida toimingud vastavalt standardile EN 12114, mis kinnitaks toote või süsteemi õhukindlust. INTELLO®((PLUS) on kõik vajalikud toimingud läbinud ja vastavalt sellele on tema ametlik nimetus niiskusmuutlik (intelligentne) auru- ja õhutõke. Tooted: auru- ja õhutõke INTELLO, ehitusteip TESCON VANA ja aknateip CONTEGA SOLIDO SL on sertifitseeritud Passiivmaja Instituudi poolt ja samuti on sertifitseeritud Passiivmaja Instituudi poolt tooted: INTELLO PLUS, ehitusteip TESCON VANA ja kleepemastiks ORCON F. Passiivmaja parim sertifitseeritud süsteem on pro clima® INTELLO PLUS-l ehk süsteemi õhuläbilaskvuseks mõõdeti 0,00 m3/(m2h) ja INTELLO süsteemi õhuläbilaskvuseks mõõdeti 0,01 m3/(m2h) .

Igapäevaselt ja aastate jooksul on nii välismaa kui Eesti teadusasutused INTELLO®(PLUS)-i väga palju kordi katsetanud, testinud, uurinud ning teiste toodetega võrrelnud. INTELLO®(PLUS) on lõppraportites olnud alati esile tõstetud ja väga positiivselt heaks kiidetud.

INTELLO®(PLUS) süsteemil on Soome VTT, Iirimaa NSAI, Inglismaa BBA ja Prantsusmaa CSTB süsteemisertifikaadid.

Tooted: mastiks ORCON F, universaalne ehitusteip TESCON VANA ja niiskusmuutlik auru- ja õhutõke INTELLO®PLUS on Saksamaa tarbijaajakiri Stiftung Warentest väljaande 4/2012 testivõitjad.

Süsteem INTELLO- l on parimad tulemused kahjulike ainete testimisel. Vastavalt AgBB(Saksamaa) / ISO 16000 nõuetele.

Kasutuskohad
INTELLO® on mõeldud ainult vormitud plaatvilladele ja INTELLO® PLUS on armeeritud (venivus 15%), mis lubab teda kasutada nii plaatvillade, kui ka puistevillade sisemise auru- ja õhutõkkena. Puistevilladel ilma armeeringuta auru- ja õhutõkke kasutamine ei ole ehitustehniliselt korrektne ja seega on see keelatud.

Õhupidavuse pioneer
Kõik aurutõkked ja ka intelligentne auru- ja õhutõke INTELLO®(PLUS) peavad olema paigaldatud õhkupidavalt. Kaubamärk „pro clima®“ on alates 1980ndte algusest tegelenud ainult õhku- ja tuultpidavatele konstruktsioonidele mõeldud lahendustega. Pro Clima on selle valdkonna tunnustatud spetsialist ja neid nimetatakse ka õhupidavuse „pioneerideks“. Seda tõestab ka pro clima® väga suur ja laiapõhine tootevalik, mis tõstab esile väga palju ja erinevaid pisidetaile ehituskonstruktsioonides. Süsteemse lähenemise tõttu on INTELLO auru- ja õhutõkkesüsteemile väljastatud erinevate riikide süsteemisertifikaate. Meie teame, et hoone õhupidavuse saavutamine on keeruline ehitusprotsess, selleks on vaja teoreetilisi teadmisi ehitusprojekti faasis ja praktilisi teadmisi ehitusobjektil. Nende teadmiste koostööna saavutavad arhitektid, konstruktorid ja ehitajad aega säästvalt lõpptulemuse – õhkupidava ehituskonstruktsiooni.

Kõik Eesti esimesed energiasäästlikud hooned (Valga lasteaed “Kaseke”, Põlva riigigümnaasium jne) ja passiivmajad (Põlva esimene passiivmaja jne) on õhukindlaks ehitatud tänu pro clima® toodetele. See on usaldus ja ajas kestvus, mis on Eestis juba aastast 2007 ja oli esimene omataoliste ehitustoodete seas. Toodete ajas kestvus on ehitamisel väga oluline. Nii on pro clima® teibid TESCON VANA, TESCON No.1 ja UNI TAPE läbinud vabatahtliku vananemise uuringu, mis kinnitab nende teipide eeldatavaks elueaks 100 aastat.
Lisaks ainulaadsele INTELLO®(PLUS)-le on pro clima® katustele ja seintele mõeldud SOLITEX seeria monoliitse TEEE-membraaniga katuse aluskatted ja tuuletõkked. Eelpool nimetatud toodete õhku- ja tuultpidavaks paigaldamiseks on vaja laia valikut ajas kestvaid erinevaid lisatarvikuid:
ehitusteipe (TESCON, EXTOSEAL, UNI TAPE jne),
avatäidetele mõeldud teipe ( CONTEGA),
– juhtmete ja torude mansette (KAFLEX, ROFLEX),
mastikseid (ORCON F, ECO COLL),
tihenduskorke (STOPPA), krunti (TESCON PRIMER) jne.
isepaisuvad tihendid
– ja palju praktilisi ja teoreetilisi teadmisi

Kuldreegel, et sisepinna veeauru juhtivus peab olema välispinna omast 5-10 korda väiksem, kõigi toodete ja lahenduste puhul ikkagi enam ei kehti. Aurutõkete toimivust ja toimivusele vastavust saab ja kliendi huvidest lähtudes peab sertifitseerima. Sertifitseeritud toode on tõestus kliendile ja see tähendab, et INTELLO®(PLUS)-le ei ole võimalik pakkuda alternatiivset või samaväärset toodet ja ta on niiskustehniliselt võrreldamatu teiste toodetega. Õhutõkkena saab kasutada ainult selleks ettenähtud tooteid ja süsteeme, mis tagavad ajas kestvuse.
Tootja koduleht: www.proclima.ee

TERVEMAJA OÜ

Kasulikud artiklid

Tervemaja OÜ

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A 50107 Tartu, Eesti

Tallinna esindus

tallinn@tervemaja.ee
Kadaka tee 2, Tallinn
+372 6002 550
+372 5193 8197
Avatud: E-R 8.00-16.00

Tartu esindus

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A, Tartu
+372 7405 509
+372 5650 9709
Avatud: E-R 9.00-17.00
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

${i18n('all_posts')}

ehitamine

kasulikku

uudis