kasulikku ehitamine 01.aprill 2021

Kipskiudplaat kui usaldusväärne alternatiiv

Puidupõhiste plaatide hind on märgatavalt tõusnud. Usaldusväärse alternatiivina võib kasutada kipskiudplaate. Tänu materjali spetsiifilistele omadustele võib kipskiudplaate fermacell® kasutada seintel kandevõimelise ja jäigastava plaatvooderdisena, tuletõkkevooderdisena puitdetailidel ning jäigastavate detailidena ka lae- ja katusepindadel. Kipskiudplaadi fermacell® Vapor puhul lisandub veel järgmisi omadusi. See toimib aurutõkkena ja täidab samal ajal mitut funktsiooni. Puitkarkassehitustele iseloomulikke kolmekihilisi konstruktsioone veeauru läbilaskvate välisseintega saab nüüd rajada ühekihilistena. Peale selle ei eraldu fermacell®-i kipskiudplaatidest keskkonda praktiliselt mingeid saasteaineid.
Ehituspuidu hinnad tõusevad uuele rekordilisele tasemele. Põhjuseks on ehituspuidu eksporditavate koguste suurenemine eeskätt USA-sse ja seda tänu pakutavale heale hinnale. Saksamaal ja ka Eestis toob see kaasa defitsiidi ja suurenevad kulutused. Kuna puitkiudplaatide valmistamiseks kasutatakse teise kvaliteediklassiga puitu, ei puuduta see tendents neid tooteid otseselt. Sellele vaatamata on hinnatõus ka siin olemas. Selle põhjuseks on ühest küljest – osaliselt ka koroonaviirusest tingitud – nõudluse kasv, teisest küljest on hinnatõus põhjustatud tööstusest, mis õigustab seda liimide hinna tõusuga. Sellele lisandub asjaolu, et tehaste töövõime on saavutanud maksimumi ja seetõttu on tootmisvõimsus saavutanud piiriäärse taseme.

Nutikas ja usaldusväärne alternatiiv puidupõhistele plaatidele on fermacell®-i kipskiudplaadid. Eeskätt tänu oma suurele stabiilsusele võib fermacell®-i kipskiudplaate kasutada nii kandvate kui ka jäigastavate elementidena ja puitkonstruktsioonides voodrina (koormuse kasutusklassid 1 ja 2 standardi EVS EN 1995-1 kohaselt, vt EVS EN 1995-1-1:2010-10-eurocode 5. Puitkonstruktsioonide arvutused ja projekteerimine. Osa 1-1. Üldreeglid).

Juba tavalise fermacell®-i kipskiudplaadiga on võimalik tagada standardile DIN 4108-7 vastavad õhupidavuskihid. fermacell® Vapori kipskiudplaadid on veelgi paremad. Plaadi tagaküljele kantud spetsiaalne kašeering vähendab veeauru läbilaskvust sedavõrd, et välisseinte konstruktsioonis langeb ära vajadus täiendavate aurutõkkekihtide kasutamiseks. Sd-väärtus > 3 m võimaldab neid kasutada sisevooderdisena või kõikide tüüpiliste puitkonstruktsioonide vooderdisena. fermacell® Vapor sobib kasutamiseks ruumipoolse paigalduskihina või ilma selleta välisseinte konstruktsioonides, väljaspoolse sobiva otsese plaatvooderduse või tuulutatava fassaadi korral, samuti soojustuse lubatud liitsüsteemidega välisseinte konstruktsioonides. Veel on kasutamine võimalik ka lagedes ja katusekonstruktsioonides. fermacell® on standardite DIN 1052:2004-08 või EN 1995-1-1 järgi kasutatav ka staatiliselt. Saksamaa kõikides maavärinaohtlikes piirkondades on kasutamine võimalik igasuguste piiranguteta. Riiklikud kasutuskõlblikkuse tõendid (üldised tüübikinnitusload / üldised ehitusjärelevalvetunnistused) tulepüsivusklasside 30 kuni 90 minutit tõestavad kipskiudplaatidega süsteemide toimivust ja nõuda võib nende esitamist.

Nii tavalised fermacell®-i kipskiudplaadid kui ka fermacell® Vapori kipskiudplaadid toodetakse keskkonnasäästliku tehnoloogiaga eranditult looduslikest materjalidest (taaskasutuspaber, kips ja vesi) mingeid liime kasutamata. Need ei eralda tõestatult mingeid saasteaineid ega sisaldad tervistkahjustavaid materjale (mida kinnitavad muuhulgas Institut für Baubiologie (ehitusbioloogia instituut) / IBR-märgis ja eco-Institut). See kehtib ka formaldehüüdi kohta. Seetõttu soovitame seda puidupõhiste plaatide sobiva asendajana mitte üksnes tervise seisukohast. Homogeenne kipskiudkonstruktsioon tagab toote iseloomulikud eelised:

  • puitmaterjaliga sarnane kasutamine ja töötlemine;
  • suur stabiilsus ja vastupidavus mehaanilisele koormusele;
  • olenevalt kinnitusvahenditest on võimalik plaatidele kinnitatud konsoolidele rakendada koormust kuni 50 kg;
  • mittesüttiv, klass A2-s1, d0 standardi EN 13501-1 kohaselt; juba 10 mm paksused plaadid võimaldavad rajada tuletõkkekonstruktsioone 30 kuni 120 minutit;
  • parim heliisolatsioon: standardite alusel katsetatud fermacell™-i puitkarkass-seinte puhul saavutati ühekihilise voodri korral helisummutuse Rw väärtuseks 57 dB, kahekihilise korral Rw 68 dB;
  • parimad omadused ruumi kliima seisukohalt, fermacell®-i kipskiudplaadid reguleerivad väga hästi õhu niiskussisaldust (veeauru adsorptsiooniklass WS II);
  • standardi DIN 52 612 kohaselt kontrollitud soojusjuhtivus (lR = 0,32 W/mK, püsiv difusiooniline takistus µ = 13, mahutihedus 1150 + 50 kg/m³);
  • õhukesed seinakonstruktsioonid tagavad lisaruumi, võimaldavad paindlikku ja muudetavat paiknemist ning tagavad loomingulise vabaduse;
  • lühikesed ehitusajad tänu optimeeritud konstruktsioonidele ja avaratele eelkoostevõimalustele.
Suurepäraseks täienduseks fermacell®-i või fermacell® Vapori kipskiudplaatidele on kiudtsemendist HardiePlank®-i ja HardiePanel®-i fassaadikatteplaadid. James Hardie Europe GmbH on võimeline pakkuma terviklikke seinasüsteeme kasutamiseks kipsplaat- ja puitehitistes.

Allikas: James Hardie Europe GmbH

TERVEMAJA OÜ 

Kasulikud artiklid

Tervemaja OÜ

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A 50107 Tartu, Eesti

Tallinna esindus

tallinn@tervemaja.ee
Kadaka tee 2, Tallinn
+372 6002 550
+372 5193 8197
Avatud: E-R 8.00-16.00

Tartu esindus

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A, Tartu
+372 7405 509
+372 5650 9709
Avatud: E-R 9.00-17.00
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

${i18n('all_posts')}

ehitamine

kasulikku

uudis