kasulikku 02.veebruar 2009

Hooliv ehitaja teab, miks õhupidavus vajalik on

Mediaplanet | veebruar 2009

Õhupidavus on teostatud tööde kvaliteedi kontrolliks, küttekulude kokkuhoiuks ja väliskeskkonna säästmiseks vajalik, lisaks sõltub õhupidavusest ka hoone sisekliima. Teadaolevalt peab soojustusmaterjalide parimaks toimimiseks olema tagatud isoleeritud ja kuiv õhk.
Paigaldades aurutõkkepaberi või -kile, mõeldakse tihtipeale ainult sellele, et takistada auru liikumist ehitise välispiiretesse. Kahjuks ei mõelda aga tõsiasjale, et ehitusfaasis või ekspluatatsiooni käigus seinakonstruktsiooni tekkinud/lekkinud niiskus vajab võimalust kuivamiseks. Sedalaadi niiskuse tekkimine on põhjustatud enamasti aurutõkkepaanide vigasest paigaldusest (lekked aurutõkkes) ja/või valede materjalide (paanid, teibid, mansetid, mastiksid) kasutamisest.

Õhuliikumisest oleneb maja soojus ja inimese tervis
Kontrollimatu õhuliikumisega konstruktsioonis kaasneb ka niiskuse liikumine. 1mm laiuse ja 1m pikkuse vuugi korral aurutõkkes tungib konvektsiooni (õhuliikumise) tagajärjel talvise normpäeva jooksul konstruktsiooni 800g niiskust. Mõõtmine teostati aurutõkkega, millel oli kõrge difusioonitakistus (sd-väärtus 30m). Samal aja vahemikul on difusioonivoog läbi isolatsiooni, mis on varustatud vuukideta auru- ja õhutõkkesüsteemiga (sd-väärtus 2,3m), 5g niiskust. Juba märgunud mineraalsoojustuse U-väärtus halveneb 4,8 korda. Tegelikkusesse ülekantuna tähendab see, et 80m2 suuruse pindalaga eluruumi ja õhuleketega maja kütmiseks läheb vaja sama suurt energiakogust kui ca 400m2 pindalaga maja kütmiseks, kuhu on auru- ja õhutõkkesüsteem paigaldatud korrektselt. (Allikas: Stuttgardi Ehitusfüüsika Instituut) Lisaks ülisuurele soojakaole seinakonstruktsioon ka märgub ning tagajärjeks on kahjustused: hallitusseened, mädanikud jms. Siseõhus lendlevad hallitusseente eosed on väga kahjulikud inimese tervisele. Niiskusest põhjustatud kahjustuste vältimiseks peab kasutama varieeruva niiskustakistusega auru-ja õhutõkkeid. Konstruktsiooni kuivamisvõime peab alati olema suurem kui eeldatav niiskuskoormus.

Õhupidavuse kontroll
Konvektsioonist tingitud vigade vältimiseks on vajalik teostada õhupidavuse kontroll. Teistes tegevusvaldkondades on teostuse kontroll juba ammu tootmisprotsessi osaks. Nii on näiteks raske ette kujutada, et sanitaar- ja kütteseadmete paigaldaja ei kontrolli vee- või gaasitorude ühendusi enne kui need kasutusele võetakse. Ka ehitaja peab tehtud tööde kvaliteeti kontrollima ja väljastama vastavasisulise dokumendi. Õhupidavuse kontroll ehk blowerdoor rõhutest tuleb ehitisel teostada alati pärast auru- ja õhutõkete paigaldamist. Täpsemalt – pärast sisetihenduspaanide ja kindlasti enne sisevooderduse paigaldamist. Kontroll on vajalik enne sisevooderdise paigaldamist, sest õhulekkeid on võimalik parandada ka rõhutesti ajal. Täna tellitakse õhupidavuse ja/või termokaamera kontroll alles siis kui on vaja kontrollida kasutusel oleva hoone seisukorda. Õhupidavuse kontroll viiakse läbi rõhuerinevusmeetodi nn blowerdoor abil, millega tekitatakse ukse või akna avasse paigaldatud ventilaatori abil hoones ala- või ülerõhk 50Pa. Seejärel mõõdetakse mitu korda kogu ruumi õhk ühe tunni jooksul vahetub (1/h). Lubatud õhuvahetus on 3/h, passiivmajadel aga 0,6/h. Eestis on küllaltki palju maju, kus õhuvahetus ületab lubatut kordades. Hiljem avastatud puuduliku õhupidavuse tagajärjel tekkivate ehitise kahjustuste saneerimiskulud moodustavad üldjuhul 10 kuni 100 protsenti ehitusdetaili valmistamiskuludest. Lähtudes eelolevast, on soovitav kontrollida sise- ja välistiheduse kvaliteeti blowerdoor testiga ka soetataval kinnisvaral, et välistada peidetud puuduste olemasolu. Peidetud vead ohustavad hallituse tekkel lisaks majaelanike tervisele ka hoone staatilist kandevõimet. Erinevalt termokaamerast saab blowerdoor testi kontrolli teostada igal aastaajal.

Sertifikaat annab kindlustunde
Vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi määrusele („Energiatõhu 10 kuni 100 protsenti ehitusdetaili valmistamiskuludest. Lähtudes eelolevast, on soovitav kontrollida sise- ja välistiheduse kvaliteeti blowerdoor testiga ka soetataval kinnisvaral, et välistada peidetud puuduste olemasolu. Peidetud vead ohustavad hallituse tekkel lisaks majaelanike tervisele ka hoone staatilist kandevõimet. Erinevalt termokaamerast saab blowerdoor testi kontrolli teostada igal aastaajal. Sertifikaat annab kindlustunde Vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi määrusele („Energiatõhususe miinimumnõuded“), tuleb hoone piirete kriitilised sõlmed teha täielikult õhupidavaks. Kaasaegsetes konstruktsioonides ei tohi enam kasutada lihtsat aurutõket, vaid sertifitseeritud auru-ja õhutõkkesüsteeme. Sertifikaati ja süsteemigarantiid omab ainult kaubamärk „pro clima®“. Seftifikaat kinnitab süsteemi otstarvet ja vananemiskindlust. See on vajalik, sest energiamärgis väljastatakse ainult kümneks aastaks. Kümne aasta möödumisel teostatakse energiaaudit uuesti ja siis on valede materjalide kasutamisest tingitud vigade kõrvaldamine juba väga keeruline ning kulukas. Parima tulemuse saavutamiseks peab õhupidavusele erilist tähelepanu pöörama ehitise projekteerimise ajal ja ka enne renoveerimist. Eelnevalt läbimõeldud lahendus võimaldab planeerida paremini tööde järjekorda ja säästab ehituskulusid. Tänu õhupidavusele on ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja loodetud efektiivsus tagatud. Õhupidavus aitab kokku hoida küttekuludelt, säästab keskkonda ja tagab hoonetes hea sisekliima.

TERVEMAJA OÜ

Kasulikud artiklid

Tervemaja OÜ

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A 50107 Tartu, Eesti

Tallinna esindus

tallinn@tervemaja.ee
Kadaka tee 2, Tallinn
+372 6002 550
+372 5193 8197
Avatud: E-R 8.00-16.00

Tartu esindus

tervemaja@tervemaja.ee
Tähe 135A, Tartu
+372 7405 509
+372 5650 9709
Avatud: E-R 9.00-17.00
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

${i18n('all_posts')}

ehitamine

kasulikku

uudis